Αποζημίωση Προγραμμάτων Υγείας

Αποζημίωση Προγραμμάτων Υγείας 2017-10-18T13:26:36+00:00

Διαδικασία αποζημίωσης νοσοκομειακών προγραμμάτων

Η αποζημίωση από μια ιδιωτική ασφάλεια υγείας είναι το σημείο στο οποίο ο ασφαλιζόμενος συνηδητοποιεί τι είναι αυτό που «αγόρασε». Τα περισσότερα νοσοκομείακα προγράμματα έχουν συμβεβλημένα και μή συμβεβλημένα νοσοκομεία και για την ευκολία του πελάτη αλλά και για τον έλεγχο του κόστους. Όσον αφορά τα συμβεβλημένα νοσοκομεία η διαδικασία είναι πολύ απλή η ασφαλιστική εταιρεία εξοφλεί άμεσα το νοσοκομείο και εσείς πληρώνετε μόνο τυχόν διαφορά (εκπιπτόμενο) που προκύπτει από το πρόγραμμα σας.

Στα μη συμβεβλημένα νοσοκομεία η διαδικασία γίνετε απολογιστικά συνήθως δηλαδή εσείς εξοφλείτε το νοσοκομείο και έπειτα παίρνετε τα χρήματα σας.

Μεγάλη προσοχή στις εξαίρεσεις του κάθε συμβολαίου καθώς δεν θα πληρωθείτε για αυτές.

Σε μερικά νοσοκομειακά προγράμματα χρειάζεται προέγγριση απο την εταιρεία πριν την νοσηλεία.

Με μια ματιά

  • Νοσηλεία σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο
  • Με την είσοδο σας στο νοσοκομείο παραδίδετε την κάρτα ασφάλισης (αριθμός συμβολαίου και ταυτότητα) και η γραμματεία επικοινωνεί με το αρμοδιο τμήμα της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας. Εφόσον γίνει αποδεκτή η νοσηλεία, εσείς πληρώνετε ΜΟΝΟΝ τυχόν διαφορά που προκύπτη απο το συμβόλαιο σας, στην έξοδο.
  • Σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο Ελλάδα ή Εξωτερικό
  • Ο ασφαλιζόμενος ενημερώνει την εταιρεία για την νοσηλεία του και εφόσον εγκριθεί, εξοφλεί το νοσοκομείο
  • Ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση αποζημίωσης, με τα απαραίτητα παραστατικά στην εταιρεία
  •  Η εταιρεία εγκρίνει την κάλυψη και καταβάλει αποζημίωση στον ασφαλισμένο

Παραδείγματα Αποζημίωσης Ασφαλιστικών Προγραμμάτων Υγείας

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ