ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ BUPA GLOBAL

Το Bupa (British United Provident Association) ιδρύθηκε το 1947 με τον ιδρυτικό σκοπό – «να αποτρέψει, να ανακουφίσει και να θεραπεύσει κάθε είδους ασθένεια ». Δημιουργήθηκε όταν 17 Βρετανικές οργανώσεις πρόνοιας ενώθηκαν για να παρέχουν υγειονομική περίθαλψη για το ευρύ κοινό. Οι αρχικές υπηρεσίες που προσφέρθηκαν από τη Bupa περιλάμβαναν ιδιωτική ιατρική ασφάλιση και επεκτάθηκαν με ενσωμάτωση ιδιωτικών νοσοκομείων υπό τον έλεγχο της.

Μέχρι τον Ιούλιο του 1948 η BUPA είχε 38.000 πελάτες και το 80% της ιδιωτικής αγοράς ασφάλισης υγείας. Σήμερα εξυπηρετεί περισσότερα από 27 εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο.

H Bupa προσφέρει τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο (εταιρειών) ασφαλίσεις υγείας, με ιδιόκτητο δίκτυο δευτεροβάθμιας περίθαλψης και παροχή υπηρεσιών υγείας στον εργασιακό χώρο και στο σπίτι.
Μετά από την απόκτηση του 49% της Highway to Health Inc. (HTH) και τη στρατηγική συνεργασία με την Blue Cross Blue Shield (το μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα υγείας στην Αμερική), η BUPA δημιούργησε το μεγαλύτερο δίκτυο ασφάλισης υγείας, το οποίο αγγίζει τα 11.500 συμβεβλημένα νοσοκομεία και 750.000 ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.
Προσφέροντας , με αυτόν τον τρόπο, μια ακόμα πιο αναβαθμισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας παγκοσμίως.