Βασικά στοιχεία που πρέπει να ελέγξουμε πριν από την επιλογή του ασφαλιστικού μας συμβούλου:

1) Να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος

Όπως δεν θα εμπιστευτείτε τον γιατρό χωρίς πτυχίο, έτσι  και την ασφάλιση σας δεν πρέπει να την εμπιστευτείτε σε όποιον τύχει. Κάθε ασφαλιστικός σύμβουλος είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας με πιστοποίηση απο την Τράπεζα της Ελλάδος, Αρ.αδείας απο το επιμελητήριο και ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης 1.500.000€ για οποιοδήποτε λάθος ή αμέλεια κάνει έναντι του πελάτη του  (την στιγμή που ένας μέσος ιατρός έχει το 1/4 αστικής ευθύνης) .

2) Διαθέτει μόρφωση και εμπειρία.

Πρέπει να γνωρίζει ακριβώς αυτό που πουλάει, αλλά σίγουρα κανένας δεν μπορεί να εξειδικευτεί σε όλους τους κλάδους (επενδύσεις, υγεία, αστικές ευθύνες ιατρών, λογιστών, πυρός σπιτίων, ασφάλιση φωτοβολταϊκών). Κάθε ασφαλιστικός σύμβουλος οφείλει να γνωρίζει τους βασικούς όρους ασφάλισης.

Πρέπει να πονηρευτούμε όταν κάποιος σύμβουλος τα παρουσιάζει όλα έυκολα, και ιδιαίτερα σε εξειδικευμένες απαιτήσεις του πελάτη.

3) Καταγράφει και μελετά τις ανάγκες μας και βάσει αυτών προτείνει τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Μέσα από την συνάντηση με τον ασφαλιστικό σύμβουλο οφείλουμε να του αναφέρουμε τους προβληματισμούς και τις σκέψεις μας και αυτός να μας ακούσει προσεκτικά να  συμπληρώσει το έντυπο διερεύνησης αναγκών, και με βάση τα παραπάνω να μας προτείνει την ιδανίκη λύση με βάση αυτά που του αναφέραμε.

4) Ειναι δίπλα μας ανα πάσα ώρα και στιγμή

Βασικός κανόνας να είναι δίπλα μας όταν τον χρειαστούμε και όταν τυγχάνει να ειναι εκτός να υπάρχουν διαθέσιμα άτομα να μας εξυπηρετήσουν άμεσα.