Ασφάλιση Διοργανωτή Εκδηλώσεων

Ως διοργανωτής εκδηλώσεων (άμεσα ή έμμεσα) γνωρίζουμε ότι οι ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε γάμο, βάπτιση ή εκδήλωση είναι πάρα πολλές. Η επιλογή του κατάλληλου χώρου, της διακόσμηση, του ήχου, του φωτισμός έως την επιλογή της κατάλληλης ημερομηνίας και ώρας είναι βασικά προβλήματα που απασχολούν τον κάθε επαγγελματία.

Αυτό που παραμελείτε τις περισσότερες φορές η ασφάλιση των ευθυνών που έχουμε απέναντί στους τρίτους αλλά και στο προσωπικό μας κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.

Πριν αναλύσουμε τις καλύψεις να αναφέρουμε ότι συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες που κάνουν αρκετές εκδηλώσεις τον χρόνο σε διάφορα μέρη όπως κέντρα δεξιώσεων, ξενοδοχεία, υπαίθριους χώρους κλπ. Ενδεικτικά

 • Διοργανωτές γάμων -εκδηλώσεών
 • Φωτιστές και μουσικούς
 • Διακοσμητές εκδηλώσεων
 • Catering

Τους οποίους με ένα συμβόλαιο καλύπτουμε το σύνολο των δραστηριοτήτων τους οπουδήποτε και αν γίνουν.

 • Ασφάλιση Γάμου
 • Ασφάλιση Wedding Planner
 • Ασφάλιση Διακοσμητές εκδηλώσεων
 • Ασφάλιση κέντρου δεξιόσεων
asfalisi-cafe-bar-estiatorio

Τι καλύπτει ένα συμβόλαιο ευθυνών

Σύμφωνα με το άρθρο 914 ΑΚ «όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει». Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για παροχή ασφαλιστικής κάλυψης για οποιαδήποτε Ευθύνη προκύπτει από την δραστηριότητα σας.

Τα προγράμματα που σχεδιάζουμε &  προτείνουμε έχουν σκοπό να προσφέρουν την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη, λαμβάνοντας υπόψιν τις μεμονωμένες ανάγκες του κάθε επαγγελματια

Καλύπτεται η εκ του νόμου απορρέουσα αστική ευθύνη του ασφαλισμένου ως Διοργανωτής και των προστιθέντων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914 & επόμενα περί Αδικοπραξίας του Α.Κ., για ζημιές
(σωμ.βλάβες/θάνατος ή/και υλικές ζημιές συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής
οδύνης), που τυχόν προξενηθούν από υπαιτιότητα του σε Τρίτους, εντός των χώρων που
πραγματοποιείτε η εκδήλωση και μόνο κατά τη διάρκεια αυτής.

Εργατικά ατυχήματα πάντα υπάρχουν και βαραίνουν ηθικά και οικονομικά τον επιχειρηματία.

Με δεδομένο πως η πιθανότητα επέλευσης ατυχήματος δεν μπορεί να μηδενισθεί, η κάλυψη της εργοδοτικής ευθύνης είναι απαραίτητη για κάθε επιχειρηματία.

Έτσι ασφαλίζουμε τις πέραν του ΙΚΑ υποχρεώσεις που θα προκύψουν από κάποιο ατύχημα.

­Ενδεικτικά θα αναφέρουμε και κάποιες επεκτάσεις που ολοκληρώνουν την ασφάλιση κάθε επαγγελματία του κλάδου

 • Ευθύνη από την πτώση φωτεινών επιγραφών &/ή πινακίδων οι οποίες είναι τοποθετημένες στο χώρο
  της εκδήλωσης.
 • ­Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα ή ρήξη λεβήτων ή άλλων δοχείων πίεσης.
 • ­Ζημιές κατά την φορτοεκφόρτωση εντός του χώρου εκδήλωσης
 • ­Ζημιές κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης – απεγκατάστασης εξοπλισμού και διαμόρφωσης του
  χώρου.
 • ­Κάλυψη ζημιών από ομπρέλες/τέντες
 • ­Ζημιές κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης – απεγκατάστασης – διαμόρφωσης του χώρου.
 • Ατυχήματα τροφικής δηλητηρίασης Τρίτων.

­Ενδεικτικά θα αναφέρουμε και κάποιες επεκτάσεις που ολοκληρώνουν την ασφάλιση κάθε επαγγελματία του κλάδου

 • Ευθύνη από την πτώση φωτεινών επιγραφών &/ή πινακίδων οι οποίες είναι τοποθετημένες στο χώρο
  της εκδήλωσης.
 • ­Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα ή ρήξη λεβήτων ή άλλων δοχείων πίεσης.
 • ­Ζημιές κατά την φορτοεκφόρτωση εντός του χώρου εκδήλωσης
 • ­Ζημιές κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης – απεγκατάστασης εξοπλισμού και διαμόρφωσης του
  χώρου.
 • ­Κάλυψη ζημιών από ομπρέλες/τέντες
 • ­Ζημιές κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης – απεγκατάστασης – διαμόρφωσης του χώρου.
 • Ατυχήματα τροφικής δηλητηρίασης Τρίτων.

Παραδείγματα Ζημιών

• Πτώση Φωτορυθμικού σε καλεσμένο
• Πτώση μέρους ιδιοκατασκευής από μπουφέ καλωσορίσματος σε παιδί προκαλώντας τραυματισμό στο κεφάλι
• Βραχυκύκλωμα – ηλεκτροπληξία από πτώση νερού σε μη προβλεπόμενου πολύπριζου
• Γλίστρημα και σπάσιμο οστού από ελαία μπούφε καλωσορίσματος

Τι δεν καλύπτει η ασφάλιση

Κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι μοναδικό, περάν του ότι δεν αναφέρεται στις καλύψεις υπάρχουν και κάποιες βασικές εξαιρέσεις στην ασφάλιση ευθυνών όπως:

 • Δόλο ή βαριά αμέλεια
 • Μή τήρηση των μέτρων προστασίας
 • Ζημιές από μέθη
 • Περιβαλλοντολογική μόλυνση

Κόστος Ασφάλισης

Καθώς μιλάμε για εξειδικευμένα συμβόλαια στην δραστηριότητα του κάθε επαγγελματία το κόστος είναι μοναδικό σε κάθε περίπτωση.

Ενδεικτικά να πούμε πώς ένας επαγγελματίας που κάνει 100 εκδηλώσεις το χρόνο με προσωπικό έχει ετήσιο κόστος ασφάλισης περίπου 500€ δηλαδή 5€ ανά εκδήλωση!

Με όρια ευθυνών 200.000€!!

Που να ασφαλιστώ

Σε κάποιον επαγγελματία ασφαλιστή.

Η προεργασία για την δημιουργία ενός σωστού συμβολαίου είναι καθοριστική την ώρα της ζημιάς και απαιτεί εμπειρία και τεχνογνωσία.

Εγγυόμαστε

 • καθοδήγηση και συμβουλευτική διαχείρισης κινδύνων
 • σωστή επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας
 • τεχνογνωσία και εμπειρία στον κλάδο έχοντας διαχειριστεί πολλές αποζημιώσεις
 • την άμεση εξυπηρέτηση που σας αρμόζει την ώρα της ζημιάς
asfalisi-cafe-bar-estiatorio