Διαβάστε το άρθρό του Ελεύθερου Τύπου σχετικά με την Αστική Ευθύνη Ξενοδοχείων και Τουριστικών Μονάδων, για το οποίο είχα την χαρά να απαντήσω σε βασικά ερωτήματα που αφορούν κάθε επαγγελματία.

Τι είναι η ασφάλιση αστικής ευθύνης ενοικιαζόμενων δωματίων και ξενοδοχείων, τι καλύπτει και ποια τα οφέλη της για τις επιχειρήσεις;

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ενοικιαζόμενων δωματίων & ξενοδοχείων είναι ένα από τα πλέον απαραίτητα συμβόλαια κάθε τουριστικής επιχείρησης, δεδομένου ότι οι επισκέπτες όταν υποστούν βλάβη σωματική ή υλική, μπορούν σύμφωνα με τον νόμο να καταθέσουν αγωγή απαιτώντας αποζημίωση. Όταν δε πρόκειται για πελάτες εξωτερικού, η απαίτηση αποζημίωσης θεωρείται βέβαιη.

Αυτό ακριβώς καλύπτει η ασφάλιση Αστικής ευθύνης, την ευθύνη δηλαδή του ξενοδόχου ή ενοικιαστή δωματίων για αποζημιώσεις που διεκδικούν οι πελάτες για ατυχήματα (σωματικές βλάβες ή/ και υλικές ζημιές) που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο χώρο της επιχείρησης, από άδικες πράξεις, αμέλεια ή παραλείψεις –δικές του ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και σχετίζονται φυσικά με τους χώρους λειτουργίας και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής-.

Τα ξενοδοχεία & ενοικιαζόμενα δωμάτια, λόγω του πλήθους των επισκεπτών αλλά και των δραστηριοτήτων τους, μπορούν φέρουν ευθύνη από:

 • πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα

 • κατανάλωση τροφίμων ή ποτών που παρασκευάσθηκαν ή πωλήθηκαν από το μπαρ, εστιατόριο, ταβέρνα κλπ., και προκάλεσαν τροφική δηλητηρίαση

 • περιστατικά κατά την διάρκεια εκδηλώσεων & συνεδρίων εντός της εγκατάστασης της επιχείρησης

 • λειτουργία ανελκυστήρων

 • χρήση πισίνας

 • λειτουργία γυμναστηρίων αθλητικών εγκαταστάσεων, spa/ λουτρών, κέντρων αισθητικής

 • απώλεια ή βλάβη αντικειμένων στο δωμάτιο του επισκέπτη μετά από κλοπή

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης είναι μια σοβαρή άμυνα απέναντι στα αναπάντεχα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε ξενοδοχειακές μονάδες & ενοικιαζόμενα διαμερίσματα από μία ενδεχόμενη σωματική βλάβη σε επισκέπτη ή υλική ζημιά σε περιουσία του επισκέπτη.

Ποιες οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληροί μία τουριστική επιχείρηση, για να αγοράσει τη συγκεκριμένη ασφάλιση;

Για την αγορά ενός συμβολαίου Αστικής Ευθύνης δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις. Για να εκδοθεί συμβόλαιο συνήθως ζητείται ιστορικό ζημιών. Θα πρέπει βεβαίως να τηρούνται από τον ασφαλιζόμενο οι διατάξεις και οι κανονισμοί των αρμόδιων αρχών.

Η ύπαρξη ενός συμβολαίου Αστικής Ευθύνης δεν συνεπάγεται πως ο επιχειρηματίας δεν θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων.

Σε τι εύρος κυμαίνονται τα ασφάλιστρα και από ποια κριτήρια εξαρτάται το κόστος των συμβολαίων;

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ξενοδοχείων/ ενοικιαζόμενων δωματίων έχει πολύ χαμηλό κόστος, το οποίο και θα πρέπει να ενταχθεί στα πάγια έξοδα της εκάστοτε επιχείρησης σαν αναπόσπαστο κομμάτι για την σωστή λειτουργία της.

Παρακάτω ορισμένα παραδείγματα κόστους Αστικής Ευθύνης

 • Ιδιοκτήτης 10 ενοικιαζόμενων δωματίων επιλέγοντας κεφάλαιο κάλυψης τα €50.000 για σωματικές βλάβες και €30.000 για υλικές θα πληρώσει €70 το έτος.

 • Ιδιοκτήτης 10 ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων επιλέγοντας κεφάλαιο κάλυψης τα €100.000 για σωματικές βλάβες και 50.000€ για υλικές θα πληρώσει €140 το έτος.

 • Ξενοδοχείο με 100 κλίνες με πισίνα, εστιατόριο και αθλητικές εγκαταστάσεις, επιλέγοντας κεφάλαιο κάλυψης τα € 150.000 για σωματικές βλάβες και €100.000 για υλικές, θα πληρώσει €308 το έτος.

Σαφώς το κόστος διαμορφώνεται ανά περίπτωση, και μετά από τεχνική ασφαλιστική μελέτη προτείνουμε το καταλληλότερο πρόγραμμα για τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Πόσο διαδεδομένη είναι η συγκεκριμένη ασφάλιση στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες και για ποιους λόγους;

Παγκόσμια στην τουριστική βιομηχανία, εφαρμόζεται ο κανόνας «ο ξενοδόχος οφείλει αποζημίωση στον πελάτη για κάθε ζημιά που υποστεί από ευθύνη του».

Στην Ελλάδα βασικό νομοθέτημα για τη θεμελίωση της ευθύνης των ξενοδόχων είναι ο Αστικός Κώδικας. Σύμφωνα με τη διάταξη 834 ΑΚ, ο ξενοδόχος ευθύνεται για κάθε βλάβη, καταστροφή ή αφαίρεση των πραγμάτων που έφεραν οι πελάτες στο ξενοδοχείο (εισκομισθέντων), εκτός αν η ζημία οφείλεται στον ίδιο τον πελάτη ή σε επισκέπτη, συνοδό ή υπηρέτη του ή στην ιδιάζουσα φύση του πράγματος ή σε ανωτέρα βία.

Από προσωπική εμπειρία τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα σε οργανωμένες μονάδες (που δεν συνεπάγεται πάντα και μεγάλες) αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης συμβολαίου Αστικής Ευθύνης. Σε αυτό συνέβαλλαν νέοι επιχειρηματίες οι οποίοι σπούδασαν το ξενοδοχειακό κομμάτι σε Ελλάδα και εξωτερικό, σεμινάρια από επιμελητήρια και συλλόγους και φυσικά η επιρροή των ασφαλιστικών συμβούλων.

Εξάλλου διεθνείς broker πχ TUI, THOMSON, THOMAS COOK αρκετές φορές απαιτούν συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης από τον ξενοδόχο.

Η έλλειψη αναγνώρισης της ανάγκης για συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης παρατηρείται κυρίως στα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα. Οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες τους θεωρούν πως αφού τόσα χρόνια δεν υπήρξε ζημιογόνο γεγονός ούτε τώρα θα συμβεί, κάτι που φυσικά με βάση τις πιθανότητες δεν ισχύει, πόσο μάλλον ο κίνδυνός να υπάρχει ζημιογόνο γεγονός στα επόμενα χρόνια αυξάνεται. Σε αυτή την κατηγορία καταλυμάτων υπάρχει συνήθως και πλημμελής συντήρηση γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο.

Υπάρχουν κάποια σημεία – κλειδιά, που θα πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι;

To πρώτο σημείο που πρέπει να δώσουμε βάση είναι τα κεφάλαια κάλυψης και τα υπο-όρια τους σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή ένα κεφάλαιο €50.000 για σωματικές βλάβες κατ’ άτομο εξασφαλίζει μερικώς τον επιχειρηματία και σε κάποιο σοβαρό τραυματισμό θα κληθεί πληρώσει την διαφορά της αποζημίωσης.

Ένα λογικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο θα μπορούσαμε να το ορίσουμε πάνω από €100.000 κατ’ άτομο, αναλόγως πάντα του μεγέθους του ξενοδοχείου.

Επίσης θα πρέπει να καλύψουμε την ευθύνη της επιχείρησης από χρήση πισίνας, γυμναστήριου, spa, εστιατορίων, μπαρ και τέλος να γνωρίζουμε τις εξαιρέσεις του κάθε συμβολαίου καθώς για αυτές δεν θα καλυφθεί ο επιχειρηματίας και -το προφανές- να διαλέξουμε μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει ένας εξειδικευμένος ασφαλιστικός σύμβουλος.

Για να δούμε και μερικά παραδείγματα αποζημιώσεων

 • Σε ξενοδοχείο της Χαλκιδικής παιδάκι χοροπηδάει σε κάλυμμα μηχανοστασίου πισίνας. Το κάλυμμα είναι κατασκευασμένο από κρύσταλλο ασφαλείας με συρμάτινη επένδυση, ωστόσο έσπασε με αποτέλεσμα το παιδί να βρεθεί με πολλαπλά κατάγματα. Η απαίτηση της αποζημίωσης μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου εξωτερικού ήταν €120.000, η αποζημίωση έκλεισε στις €33.000

 • Ομαδική τροφική δηλητηρίαση σε μονάδα 80 κλινών στην Κέρκυρα. Συνολικό ποσό αποζημίωσης €65.750

 • Σε ξενοδοχείο της Εύβοιας πτώση παιδιού από σκάλα με αποτέλεσμα κάταγμα. Απαίτηση €15.000 καθώς δεν υπήρχε σήμανση ολίσθησης μετά από σφουγγάρισμα. Η τελική αποζημίωση ήταν €6.500.

Τέλος, ιδιαίτερα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, θα πρέπει να καλύψουμε και την Εργοδοτική Αστική Ευθύνη λόγω του πλήθους των εργαζομένων, οι οποίοι μάλιστα πολλές φορές είναι εποχιακοί.

Όπως κάθε ασφαλιστικό προϊόν έτσι και η Αστική Ευθύνη ξενοδοχείων/ ενοικιαζόμενων δωματίων θέλει σωστή μελέτη από κάποιον επαγγελματία ασφαλιστή.

Eleftheros-ARTHRO