Εκπιπτόμενο ποσό ή απαλλαγη σε Νοσοκομειακά προγράμματα

«Εκπιπτόμενο ποσό» ή «απαλλαγή» είναι το ποσό που έχουμε επιλέξει στο ασφαλιστήριο υγείας μας και για το οποίο θα συμμετάσχουμε σε περίπτωση ζημιας. Το ποσό αυτό αφαιρείται από το σύνολο των αναγνωριζομένων εξόδων για κάθε νοσηλεία από ασθένεια ή ατύχημα που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.

Το εκπιπτόμενο ποσό είναι καθοριστικός παράγοντας κόστους ενός νοσοκομειακού.

Επιλογές ιδιωτικής ασφάλειας υγείας στον Άγιο Λουκά

Το χρηματικό αυτό ποσό είναι τα χρήματα που θα χρειαστεί να πληρώσουμε αν μπούμε στο νοσοκομείο και ουσιαστικά αφαιρείται από το τελικό ποσό αποζημίωσης. Ας πούμε ότι είναι σαν να κάνουμε μία εγράφη συμφωνία με την ασφαλιστική εταιρία μας, δηλαδή το συμβόλαιό μας, για το ποσό που θα συμμετέχουμε στα πιθανά έξοδα που θα της ζητήσουμε να πληρώσει στο μέλλον.

Όσο πιο μεγάλη είναι η απαλλαγή στο νοσοκομειακό μας πρόγραμμα τόσο πιο οικονομικά είναι τα απαιτούμενα ασφάλιστρα του συμβολαίου μας.

Μέρος ή όλο το ποσό της απαλλαγής μπορεί να εξοφληθεί όμως και από τον ενεργό δημόσιο ασφαλιστικό μας φορέα και αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί δεν ανησυχούν πολύ όταν την βάζουν.

Η πιο συνηθισμένη απαλλαγή που διαλέγει ο συμβαλλόμενος είναι το εκπιπτόμενο των 1500€ καθώς συνδυαστικά δίνει και το πιο value for money κόστος συμβολαίου.

Οι ασφαλιστικές αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο την απαλλαγή που έχουμε επιλέξει και γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κατά την επιλογή του προγράμματος μας.

  • Κάποιες την δίνουν ανά περίπτωση (εκτός αν αφορά το ίδιο περιστατικό μέσα στο ίδιο τρίμηνο)
  • Κάποιες ανά έτος ασφάλισης (ετήσια απαλλαγή). Αυτό σημαίνει ότι αν εξαντληθεί μία φορά μετά το συμβόλαιο λειτουργεί σαν να έχει 0€ απαλλαγή για το ίδιο έτος.
  • Κάποιες αν ασφαλίζονται 2 άτομα από την οικογένεια (γονέας κ τέκνο) δίνουν την απαλλαγή κοινή ανά έτος.

Τα παραπάνω συμβαίνουν στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί να νοσηλευτούμε έστω και μία μέρα. Οι λόγοι όμως που ενεργοποιείται ένα πρόγραμμα Υγείας είναι επίσης και η περίπτωση νοσηλείας μίας μέρας (One Day Surgery & One Day Clinic) δηλαδή μπαίνουμε το πρωί και βγαίνουμε το βράδυ, καθώς και η αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού όπου πηγαίνουμε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου, αντιμετωπίζουμε το περιστατικό και φεύγουμε.

  • Κάποιες εταιρίες αν πάμε στα συμβεβλημένα τους νοσοκομεία δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψιν τους την απαλλαγή που έχουμε στο συμβόλαιό μας, δηλαδή πληρώνουν όλα τα έξοδα.
  • Κάποιες στις νοσηλείες μίας ημέρας κάνουν την απαλλαγή τους 50%, δηλαδή μας ζητάνε να πληρώσουμε εμείς την μισή απαλλαγή
  • Κάποιες εφαρμόζουν και στις δύο αυτές περιπτώσεις κανονικά την επιλεχθείσα μας απαλλαγή, δηλαδή πληρώνουμε κανονικά την απαλλαγή εμείς.

Στα προγράμματα Υγείας υπάρχει και πρόβλεψη για μεγάλες απαλλαγές, πχ 10.000€ οι οποίες έρχονται να κουμπώσουν με ομαδικά προγράμματα Υγείας που μπορεί να έχουμε από την εταιρία που εργαζόμαστε. Ουσιαστικά συνδέονται τα δύο προγράμματα για να έχουμε ολοκληρωμένη κάλυψη με μεγάλα κεφάλαια και αυτό το πληρώνουμε με πολύ χαμηλό κόστος.

ΠΡΟΣΟΧΗ : σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσέξουμε πολύ το ατομικό πρόγραμμα που θα επιλέξουμε με την μεγάλη απαλλαγή, να προβλέπει το να κατέβει σε μικρότερη απαλλαγή χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας. Αυτό θα μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο όταν και αν σταματήσει να υφίσταται το ομαδικό νοσοκομειακό μας πρόγραμμα.

Σίγουρα η υγεία μας δεν είναι δεδομένη και δεν θέλουμε όταν χρειαστούμε κάλυψη να μην την λάβουμε.

Κόστος νοσοκομειακού στο Αγίο Λουκά

Υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί και καλύψεις που  μπορούν να καθορίσουν το κόστος ενός προγράμματος ωστόσο παρακάτω θα σας δώσω μια βασική εικόνα για το κόστος ενός αξιόλογου νοσοκομειακού προγράμματος

  • ένα παιδί μέχρι 10 ετών ασφαλίζετε με λιγότερο από 20€ μήνα
  • 30 ετών το κόστος είναι ~32€ μήνα
  • 40 ετών 38€ το μήνα
  • 50 ετών 51€ μήνα
Καλέστε με