Εκπιπτόμενο ποσό ή απαλλαγή σε Νοσοκομειακά προγράμματα

«Εκπιπτόμενο ποσό» ή «απαλλαγή» είναι το ποσό που έχουμε επιλέξει στο ασφαλιστήριο υγείας μας και για το οποίο θα συμμετάσχουμε σε περίπτωση ζημιάς. Το ποσό αυτό αφαιρείται από το σύνολο των αναγνωριζομένων εξόδων για κάθε νοσηλεία από ασθένεια ή ατύχημα που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.

Το εκπιπτόμενο ποσό είναι καθοριστικός παράγοντας κόστους ενός νοσοκομειακού κάτι το οποίο θα αναλύσουμε παρακάτω.

Παράδειγμα εφαρμογής του εκπιπτόμενου ποσού – απαλλαγής

Για να κάνουμε άμεσα κατανοητό τι είναι πως λειτουργεί θα δούμε μερικά παραδείγματα.

1) Έστω ότι έχουμε μια νοσηλεία η οποία είχε συνολικό κόστος 7000€ και ο ασφαλισμένος είχε επιλέξει στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας ποσό συμμετοχής 1500€.

Έτσι η ασφαλιστική εταιρεία καλείτε να πληρώσει την διαφορά 7.000€ – 1.500€ = 5.500€

Ο ασφαλισμένος τώρα πρέπει να καλύψει τα 1.500€, αλλά επειδή είχε και δημόσιο φορά ασφάλισης ο οποίος αναγνώρισε και κάλυψε 1000€ απομένουν για τον πελάτη να καλύψει από την τσέπη του μόνο τα 500€ της νοσηλείας.

 

2) Έστω ότι έχουμε μια νοσηλεία η οποία είχε συνολικό κόστος 10.000€ και ο ασφαλισμένος είχε επιλέξει στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας ποσοστό συμμετοχής 20%.

Η συμμετοχή που αναλογεί στον ασφαλιζόμενο για αυτήν την ζημία είναι 2.000€.

Έτσι η ασφαλιστική εταιρεία καλείτε να πληρώσει την διαφορά 10.000€ – 2.000€ = 8.000€

 

Όσο μεγαλύτερη και βαρύτερη ιατρικά είναι η νοσηλεία τόσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του δημοσίου φορέα στα έξοδα νοσηλείας σε μια ιδιωτική κλινική.

Απαλλαγή και κόστος συμβολαίου

Όπως είπαμε και παραπάνω όσο πιο μεγάλη είναι η απαλλαγή σε ένα νοσοκομειακό πρόγραμμά τόσο μικρότερο είναι το κόστος του συμβολαίου. Οι διαφορές μάλιστα είναι πολύ μεγάλες έτσι για παράδειγμα ένα συμβόλαιο με απαλλαγή 1500€ που έχει ετήσιο κόστος είναι 500€ για το ίδιο συμβόλαιο εάν επιλέξω μηδενική απαλλαγή το ετήσιο κόστος θα φτάσει τα 1.000€ – διπλάσιο κόστος –

Η πιο συνηθισμένη απαλλαγή που προτείνω στους ανθρώπους που συμβουλεύω, είναι το εκπιπτόμενο πόσο των ~1500€ που δίνει την καλύτερη σχέση κόστους – αποζημίωσης σε περίπτωση νοσηλείας.

Εφαρμογή απαλλαγής ανά εταιρεία

Το εκπιπτόμενο ποσό δεν εφαρμόζετε το ίδιο από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες και ορίζετε στο κάθε συμβόλαιο πως λειτουργεί. Παρακάτω θα σας αναλύσω τις συνηθέστερες μορφές απαλλαγής.

  • Απαλλαγή ανά περιστατικό σε αυτήν την περίπτωση σε κάθε νέα νοσηλεία θα εφαρμόζετε και το ποσό της απαλλαγής
  • Ετήσια απαλλαγή  σε αυτήν την περίπτωση η απαλλαγή ισχύει μια φορά για το έτος του συμβολαίου και αν καλυφθεί μετά το συμβόλαιο λειτουργεί χωρίς καμία συμμετοχή από τον ασφαλιζόμενο για το υπόλοιπο του έτους.
  • Μηδενισμός ή μείωση απαλλαγής ανά περίπτωση ανάλογα την εταιρεία μπορεί να δούμε μηδενισμό της απαλλαγής για τα χειρουργεία μίας μέρας (One Day Surgery & One Day Clinic), μηδενισμό της απαλλαγής για σοβαρές παθήσεις (ανακοπή, καρκίνο κλπ), μηδενισμό της απαλλαγής στα εξωτερικά ιατρεία για την αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού.