Τι είναι περίοδος αναμονής

Περίοδός αναμονής είναι η χρονική περίοδος από την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά την οποία ο πελάτης δεν αποζημιώνεται για συγκεκριμένες αίτιες ζημιάς (παθήσεις) και προκαθορίζονται στους όρους του συμβολαίου.

Οι περισσότεροι από τους ενδιαφερόμενους για ιδιωτική ασφάλιση υγείας έχουν την εντύπωση πως από την στιγμή που θα εκδοθεί ένα συμβόλαιο υγείας είναι ασφαλισμένοι για κάθε πάθηση που θα εμφανίσουν. Δεν μιλάμε φυσικά για προϋπάρχουσες παθήσεις της οποίες ήδη γνώριζε από πριν ο ασφαλιζόμενος και πρέπει να αναφερθούν στο ιατρικό ιστορικό και ενδεχομένως να τεθεί ειδικός όρος, αλλά για παθήσεις άγνωστες στον ασφαλιζόμενο οι οποίες καλύπτονται μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

Παράδειγμα περιόδων αναμονής

Παρακάτω θα δούμε την παράγραφο που αναφέρει τις περιόδους αναμονής από ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα της αγοράς.

Έστω λοιπόν ότι έχουμε συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι παρακάτω παθήσεις δεν θα καλυφθούν άμεσα αλλά μετά την αναφερόμενο περίοδο.

Μετά τους τρεις (3) πρώτους μήνες:
•n Σκωληκοειδεκτομή

Μετά την συμπλήρωση του πρώτου (1ου) Ασφαλιστικού Έτους
•n Εκβλαστήσεις της ρινικής κοιλότητας και Αμυγδαλεκτομή

Μετά την συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων συνεχόμενων Ασφαλιστικών Ετών
• n Παθήσεις εντέρων, εκτός εάν αφορούν σε κακοήθεια ή/ και λοιμώδεις ασθένειες γαστρεντερικού συστήματος
• n Παθήσεις γεννητικών οργάνων, εκτός εάν αφορούν σε κακοήθεια
• n Επιπλοκή εγκυμοσύνης, αποβολή ή διακοπή εγκυμοσύνης που επιβάλλεται για ιατρικούς λόγους
• Συγγενείς Παθήσεις

Μετά την συμπλήρωση των τριών (3) πρώτων συνεχόμενων Ασφαλιστικών ετών
• n Σκολίωση ρινικού διαφράγματος
• n Παθήσεις σπονδυλικής στήλης. Δεν ισχύει η αναμονή σε περίπτωση κάκωσης, αποδεδειγμένης ιατρικά και απεικονιστικά
• n Θεραπεία και χειρουργική αφαίρεση σπίλων και θηλωμάτων

Φυσικά για να καλυφθούν τα παραπάνω θα πρέπει:
• Αυτές δεν ήταν γνωστές στον Ασφαλισμένο κατά την πρώτη έναρξη της Παροχής
• Αποδεδειγμένα εκδηλώθηκαν και διαγνώστηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτού του ορισμένου χρονικού διαστήματος

Παρόμοια παράγραφος υπάρχει σε όλα τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας με διαφοροποιήσεις ως προς τις παθήσεις λόγο του ότι η κάθε Ασφαλιστική Εταιρεία ακολουθεί διαφορετική πολιτική στο συγκεκριμένο όρο.

Παράδειγμα πάθησης

Έστω πελάτης ο οποίος συνάπτει νοσοκομειακό πρόγραμμα με την παραπάνω παράγραφο αναμονών. Ο πελάτης συνάπτει τον συμβόλαιο με έναρξη 01/02/2022 και στην 01/02/2023 επισκέπτεται ιατρό ο οποίος κάνει διάγνωσή για σκολίωση ρινικού διαφράγματος  και αναφέρει ότι πρέπει να χειρουργηθεί για Ευθειασμό Ρινικού Διαφράγματος.

Σε περίπτωση που ο πελάτης αποφασίσει να χειρουργηθεί πριν από την 01/02/2025 το νοσοκομειακό πρόγραμμα ΔΕΝ θα καλύψει κανένα έξοδο για αυτήν την πάθηση.

Ωστόσο μετά από αυτήν την ημερομηνία θα καλυφθεί κανονικά το χειρουργείο.

Σημεία προσοχής

Πιστεύω όλα τα παραπάνω να έγιναν κατανοητά καθώς είναι πολύ σημαντικό πριν αποφασίσετε σε ποια εταιρεία και ποιο πρόγραμμα θα επιλέξετε για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας σας, να ενημερωθείτε και να κατανοήσετε πλήρως τόσο για τις περιόδους αναμονής όσο και για άλλα εξίσου σημαντικά θέματα όρων και διαδικασιών. Για όλα τα παραπάνω μην εμπιστευτείτε πρόχειρες γνώμες και απόψεις από μη επαγγελματίες του κλάδου και από ανθρώπους που δεν μπορούν να σας εξυπηρετήσουν την ώρα που τους χρειάζεστε.