συγγενεις παθησεις

Συγγενείς Παθήσεις
Μια από τις συχνές εξαιρέσεις τις οποίες συναντάμε σε ασφαλιστήρια υγείας είναι αυτή των συγγενών παθήσεων & των εκ γεννετής παθήσεων.
Σύμφωνα με την Ιατρική Βιβλιογραφία η συγγενής πάθηση ή συγγενής ανωμαλία είναι ένα πρόβλημα που συμβαίνει ενώ το έμβρυο αναπτύσσεται στο σώμα της μητέρας. Αυτή η πάθηση μπορεί να αναγνωριστεί πριν τη γέννηση, κατά τη γέννηση ή ακόμα και πολλά χρόνια μετά τη γέννηση.

Δείτε εδώ τι αναφέρει η wikipedia.

Ένας άλλος ορίσμός:

Οι εκ γενετής ή συγγενείς παθήσεις, αποτελούν μία κατηγορία παθήσεων που επιβαρύνουν κάποιον από την στιγμή της γέννησής του. Η εκ γενετής πάθηση ορίζεται ως η πάθηση που χρονολογείται από την εμβρυική ζωή και τότε ονομάζεται συγγενής, δηλαδή παρούσα κατά την γέννηση, ανεξάρτητα αν είναι γνωστή στον ασφαλισμένο ή όχι κατά την σύναψη της ασφάλισης.

Το πρόβλημα δημιουργείται για τις συγγενείς παθήσεις που ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ο ασφαλιζόμενος και μπορεί να εμφανιστούν 10-15-20 χρόνια μετά από την σύναψη του συμβολαίου υγείας, η ενδεχόμενη νοσηλεία τους να στοιχίζει πολλές χιλιάδες ευρώ και να μην καλυφθεί από το συμβόλαιο του.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως υπάρχουν πάνω από 3000 συγγενείς παθήσεις (οι οποίες έχουν την τάση να αυξάνονται) με αποτέλεσμα πολλές περιπτώσεις αποζημιώσεων να εμπίπτουν στον όρο εξαίρεσης των συγγενών παθήσεων.

Γι αυτό ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το νοσοκομειακό του πρόγραμμα και να γνωρίζει για ποιες ασθένιες ΔΕΝ θα καλυφθεί εφόσον περιλαμβάνεται αυτός ο όρος στο συμβόλαιο του.

Στον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε αρκετές από τις συγγενείς παθήσεις, η λίστα είναι αρκετά μεγάλη εάν παραθέσουμε και άλλες πηγές απο διεθνή βιβλιογραφία καθώς μόνο οι γιατροί γνωρίζουν καλύτερα.

Χωρίς να δούμε μονόπλευρα την επιλογή του νοσοκομειακού προγράμματος για αυτήν την εξαίρεση, θα πρότεινα η επιλογή για την ασφάλιση της υγείας μας να συμπεριλαμβάνει και την κάλυψη συγγενών παθήσεων καθώς πλέον αρκέτες εταιρίες μας δίνουν αυτήν την δυνατότητα.

Ποίες ασφαλιστικές καλύπτουν τις συγγενείς παθήσεις;

Σε αυτό το σήμειο δεν θα θέλα να αναφέρω ονόματα ασφαλιστικών εταιρίων ωστόσο μετά απο κάποια συνάντηση μπορούμε να δούμε αναλύτικα μέσα απο τους όρους, ποίες ασφαλίσεις υγείας καλύπτουν τις συγγενείς παθήσεις αλλά και και με ποίες περιόδους αναμονής.

Τι είναι συγγενείς καρδιοπάθειες;

Στην πλειονότητά τους οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι αντιμετωπίσιμες ασθένειες.

Περιλαμβάνουν παθήσεις κατά τις οποίες η καρδιά δεν σχηματίστηκε απολύτως σωστά κατά την δημιουργία της στην ενδομήτρια ζωή (εμβρυογένεση). Στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων αυτό είναι ένα τυχαίο γεγονός και ουδεμία ευθύνη φέρεται από τους γονείς ή το οικογενειακό περιβάλλον. Στις συγγενείς καρδιοπάθειες επίσης περιλαμβάνονται παραμένουσες καρδιακές δομές που είναι φυσιολογικά παρούσες κατά την εμβρυική ζωή (πχ. μεσοκολπική επικοινωνία, βοτάλλειος πόρος), οι οποίες όμως αναμένονται να κλείσουν μέσα στους πρώτους μήνες (βοτάλλειος) ή έτη ζωής (μεσοκολπική επικοινωνία).

Συγγενείς καρδιοπάθειες εμφανίζονται σε περίπου 8-10 παιδιά ανά 1000 γεννήσεις. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών είναι ήπιας μορφής και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα συμπτώματα για αρκετό χρονικό διάστημα μετά τη γέννηση, ενώ άλλοτε τα συμπτώματα είναι τόσο έντονα που το νεογέννητο νοσεί αμέσως μετά την γέννηση του.

Υπάρχουν επίσης σπανιότερες περιπτώσεις όπου η νόσος δεν γίνεται εμφανής πριν από την εφηβική ή ενήλικο ζωή και έτσι οι ενήλικες αυτοί ασθενείς τείνουν να παραπέμπονται και να αντιμετωπίζονται από Παιδοκαρδιολόγους με αντίστοιχη εμπειρία.

Πηγή