Παρακάτω θα αναλύσουμε τι μας ρωτάνε συχνά οι πελάτες, ποιες είναι οι συνήθεις απορίες τους πριν την υπογραφή ενός συμβολαίου υγείας.

Πρωτοβάθμια περίθαλψη (συχνά συναντάται και ως εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα) είναι από την ασφαλιστική σκοπιά τουλάχιστον, όλες οι ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, φυσιοθεραπείες,check-up κ.λπ. και γενικά κάθε ιατρική πράξη για τις οποίες δεν απαιτείτε η εισαγωγή του ασφαλιζομένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικού ασθενή. Κατά κανόνα τα εξωνοσοκομειακά προγράμματα είναι διαθέσιμα για όλους χωρίς περιορισμούς. Μάθετε περισσότερα

Δευτεροβάθμια περίθαλψη (συχνά συναντάται και ως νοσοκομειακό πρόγραμμα) είναι από την ασφαλιστική σκοπιά τουλάχιστον, όλα τα έξοδα απο την στιγμή που ο ασθενής θα κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο είτε για ατύχημα είτε για ασθένια. Μάθετε περισσότερα

Απο πότε μας καλύπτει το συμβόλαιο μας, συνήθως συναντάμε την περίπτωση ατυχήματος όπου καλύπτονται τα έξοδα για περιστατικό που οφείλεται σε ατύχημα και την περίπτωση ασθένειας απο υπάρχουν αναμονές απο 15 μέρες εώς και 24 μήνες για να καλυφθούν.

Το ποσό και ο τρόπος καταβολής του συνολικού ασφαλίστρου της ασφαλιστικής περιόδου το ασφάλιστρο προκαταβάλλεται για να υπάρχει κάλυψη. Ο τρόπος καταβολής του ασφαλίστρου μπορεί να είναι εφάπαξ ή τμηματικός, σε εξάμηνες ή τρίμηνες δόσεις, ανάλογα με την επιλογή του Συμβαλλόμενου. Το συμβόλαιο κάθε χρόνο έχει την αναπροσαρμογή του.

Ένα απο τα σημαντικότερα κεφάλαια των συμβολαίων είναι οι εξαιρέσεις και αφορούν έξοδα για ατυχήματα ή ασθένειες τα οποία δεν καλύπτονται σε όλη την διάρκεια του συμβολαίου

Είναι το ποσό συμμετοχής μας στα έξοδα νοσηλείας για παράδειγμα τα πρώτα 500 ευρώ ή τα πρώτα 1500ευρω. Το εκπτιπτόμενο ποσό μπορεί να είναι ανα νοσηλεία ή ανα ασφαλιστική περίοδο. Όσο μεγαλύτερο είναι το εκπιπτόμενο πόσο τόσο μικρότερο είναι το κόστος ασφάλισης

Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το μέγιστο ποσό αποζημίωσης του νοσοκομειακού προγράμματος που θα  καταβάλει η Εταιρεία ανά ασφαλιστική περίοδο. Εδώ πρέπει να προσέξουμε εάν υπάρχουν επιμέρους όρια για αμοιβές γιατρών, δωμάτιο ή εντατική

Κάθε σωματική βλάβη που προέρχεται από εξωτερική, βίαιη, τυχαία, αιφνίδια και ξένη προς την πρόθεση του παθόντα αιτία και η οποία πρέπει να τεκμηριώνεται ιατρικά.

Οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας που υπήρχε, εκδηλώθηκε ή συνέβη στον Ασφαλισμένο πριν από τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου.

Εφόσον το συμβόλαιο εχει γίνει με σωστή συμπλήρωση ιατρικού ιστορικού, χωρίς να έχετε αποκρύψει κάτι και ο σύμβουλος σας έχει εξηγησεί καλά τις εξαιρέσεις τοτε δεν υπάρχει περίπτωση να μην αποζημιωθείτε.
Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειτε απλά για μια εκπτωτική καρτα εξωνοσοκομειακών παρόχων και ίσως κάποιων εκπτώσεων επι τις νοσηλείας. Σαφώς και δεν είναι ασφαλισμένος πλήρως για κάλυψη των νοσοκομειακών εξόδων που θα προκύψουν.
Είναι η λεγόμενη ετήσια αναπροσαρμογή, οι λόγοι για τους οποίους αυξάνονται τα ασφάλιστρα είναι ότι όσο μεγαλώνει ο ασφαλιζόμενος αυξάνετε και ο κίνδυνος να χρειαστεί νοσηλεία και 2ον οι πιθανές ζημίες που μπορεί να παρουσιάσει ασφαλιστικός οργανισμός λόγο μεγάλων αποζημιώσεων για τους πελάτες του, το κόστος θα μετατεθεί σε όλο το χαρτοφυλάκιο για να μπορέσει η εταιρία να συνεχίσει να αποζημιώνει. Φυσικά αυξήσεις τις τάξεις το +10% πρέπει να μας τρομάζουν…
Κανένα ασφαλιστίκο προϊόν δεν συνίσταται να γίνεται μέσω ίντερνετ, απρόσωπα και ιδιαίτερα η ασφάλεια υγείας. Καλή είναι η έρευνα αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει και η γνώμη του εξειδικευμένου συμβούλου, για να μην βρεθούμε προ εκπλήξεως στο μέλλον. Η ασφάλιση υγείας είναι ενα απο τα σημαντίκοτερα ασφαλιστήρια στην ζωή μας.