Παρακάτω θα αναλύσουμε βασικές έννοιες που συναντάμε συχνά στα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας.

Πρωτοβάθμια περίθαλψη (συχνά συναντάται και ως εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα) είναι από την ασφαλιστική σκοπιά τουλάχιστον, όλες οι ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, φυσιοθεραπείες,check-up κ.λπ. και γενικά κάθε ιατρική πράξη για τις οποίες δεν απαιτείτε η εισαγωγή του ασφαλιζομένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικού ασθενή. Κατά κανόνα τα εξωνοσοκομειακά προγράμματα είναι διαθέσιμα για όλους χωρίς περιορισμούς. Μάθετε περισσότερα

Δευτεροβάθμια περίθαλψη (συχνά συναντάται και ως νοσοκομειακό πρόγραμμα) είναι από την ασφαλιστική σκοπιά τουλάχιστον, όλα τα έξοδα απο την στιγμή που ο ασθενής θα κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο είτε για ατύχημα είτε για ασθένια. Μάθετε περισσότερα

Απο πότε μας καλύπτει το συμβόλαιο μας, συνήθως συναντάμε την περίπτωση ατυχήματος όπου καλύπτονται τα έξοδα για περιστατικό που οφείλεται σε ατύχημα και την περίπτωση ασθένειας απο υπάρχουν αναμονές απο 15 μέρες εώς και 24 μήνες για να καλυφθούν.

Το ποσό και ο τρόπος καταβολής του συνολικού ασφαλίστρου της ασφαλιστικής περιόδου το ασφάλιστρο προκαταβάλλεται για να υπάρχει κάλυψη. Ο τρόπος καταβολής του ασφαλίστρου μπορεί να είναι εφάπαξ ή τμηματικός, σε εξάμηνες ή τρίμηνες δόσεις, ανάλογα με την επιλογή του Συμβαλλόμενου. Το συμβόλαιο κάθε χρόνο έχει την αναπροσαρμογή του.

Ένα απο τα σημαντικότερα κεφάλαια των συμβολαίων είναι οι εξαιρέσεις και αφορούν έξοδα για ατυχήματα ή ασθένειες τα οποία δεν καλύπτονται σε όλη την διάρκεια του συμβολαίου

Είναι το ποσό συμμετοχής μας στα έξοδα νοσηλείας για παράδειγμα τα πρώτα 500 ευρώ ή τα πρώτα 1500ευρω. Το εκπτιπτόμενο ποσό μπορεί να είναι ανα νοσηλεία ή ανα ασφαλιστική περίοδο. Όσο μεγαλύτερο είναι το εκπιπτόμενο πόσο τόσο μικρότερο είναι το κόστος ασφάλισης

Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το μέγιστο ποσό αποζημίωσης του νοσοκομειακού προγράμματος που θα  καταβάλει η Εταιρεία ανά ασφαλιστική περίοδο. Εδώ πρέπει να προσέξουμε εάν υπάρχουν επιμέρους όρια για αμοιβές γιατρών, δωμάτιο ή εντατική

Κάθε σωματική βλάβη που προέρχεται από εξωτερική, βίαιη, τυχαία, αιφνίδια και ξένη προς την πρόθεση του παθόντα αιτία και η οποία πρέπει να τεκμηριώνεται ιατρικά.

Οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας που υπήρχε, εκδηλώθηκε ή συνέβη στον Ασφαλισμένο πριν από τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου.