Ποσό κοστίζει η ασφάλιση υγείας;

Είναι μια από τις πρώτες ερωτήσεις που μου κάνουν οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, πριν ακόμα καταλάβει τι αγοράζει και πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια υγείας στις μέρες μας. Για να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός συμβολαίου και μπορούν να διαμορφώσουν ένα συμβόλαιο στα μέτρα μας και τις ανάγκες μας. Πολλοί ξαφνιάζονται όταν ακούν πως με μόνο 18 ευρώ/ μήνα μπορούν να εξασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη ασφάλεια υγείας παιδιού που θα τους απαλλάξει από τις ελλείψεις και ταλαιπωρίες του δημοσίου τομέα.

Για να δούμε όμως ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την τελική τιμή ενός συμβολαίου υγείας:

1) ΗΛΙΚΙΑ
Ένας από τους βασικούς παράγοντες της τιμολόγησης ενός νοσοκομειακού προγράμματος είναι η ηλικία και αυτό γιατί καθώς μεγαλώνουμε μεγαλώνει και ο κίνδυνος που αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρία με αποτέλεσμα να μεγαλώνει και το κόστος ασφάλισης. Σαφώς λοιπόν για κάποιον 50 χρόνο το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ένα παιδί 7 ετών.

2) ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Τα όρια κάλυψης αφορούν το μέγιστο ποσό για το οποίο θα μας αποζημιώσει η ασφαλιστική εταιρία. Μπορεί να συναντήσουμε για παράδειγμα μέχρι 50.000€ ανά γεγονός ή μέχρι 1.500.000€ ανά έτος.

Επίσης κάτι που μπορεί να συναντήσουμε είναι τα υπο-όρια κάλυψης πχ σε δωμάτιο μέχρι 300€.

Με τα όρια κάλυψης η εταιρεία περιορίζει την μέγιστη ζημιά που μπορεί να πάθει σε μια νοσηλεία.

3) ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Υπάρχουν νοσοκομειακά προγράμματα τα οποία καλύπτουν μόνο σε συγκεκριμένες κλινικές ή μόνο εντός Ελλάδας άλλα που καλύπτουν μόνο στην Ευρώπη και τέλος προγράμματα με παγκόσμια κάλυψη (Αμερική Ασία κλπ)

Έτσι κατά κανόνα πιο ελεύθερο γεωγραφικά ειναι ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα θα έχει και μεγαλύτερο κόστος.

Παράδειγμα

Ασφάλιση υγείας μόνο για το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Ασφάλιση υγείας μόνο για το ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

4) ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Υπάρχουν πλήρη προγράμματα υγείας που καλύπτουν 100% σε όλο τον κόσμο, άλλα καλύπτουν 80% του ποσού της νοσηλείας (στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα). Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό συμμετοχής μας στα αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας μειώνετε το κόστος της ασφάλισης.

Για παράδειγμα σε νοσηλεία κόστος 10.000€ και συμμετοχή 20%. Εμείς ή ο ΕΟΠΥΥ καλύπτουμε τα 2000€ και η ασφαλιστική εταιρεία τα υπόλοιπα 8000€.

5) ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ
Τα περισσότερα νοσοκομειακά προγράμματα μας δίνουν την δυνατότητα να επιλέξουμε κάποιο εκπιπτόμενο ποσό, δηλαδή το ποσό από το οποίο θα ξεκινήσει να καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία πχ 0€, 1500€, 3000€ κλπ

Για παράδειγμα σε νοσηλεία κόστος 10.000€ και εκπιπτόμενο ποσό 1500€. Εμείς ή ο ΕΟΠΥΥ καλύπτουμε τα πρώτα 1500€ και η ασφαλιστική εταιρεία τα υπόλοιπα 8500€.

Όσο μεγαλύτερο το εκπιπτόμενο τόσο μικρότερο το κόστος. (μπορεί να συνδυαστεί εκπιπτόμενο ποσό με συμμετοχή στα έξοδα)

6) UNDERWRITING
Κάθε αίτηση ασφάλισης υγείας περιέχει και ερωτηματολόγιο σχετικά με την κατάσταση του ασφαλιζόμενου (ύψος, βάρος, αλκοόλ, κάπνισμα κλπ) και του ιατρικού του ιστορικού για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος τον οποίο θα αναλάβει η ασφαλιστική εταιρεία. Ένα άτομο με μεγάλο δείκτη μάζας σώματος πιθανώς να έχει και επασφάλιστρο στο συμβόλαιο του ανεβάζοντας το κόστος.

7) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Συμβόλαια με περισσότερες εξαιρέσεις είναι λογικό να έχουν και μικρότερο κόστος καθώς μειώνετε και ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι εταιρείες. Μια από τις πιο συχνές εξαιρέσεις είναι αυτή των συγγενών παθήσεων.

8) ΑΝΑΜΟΝΕΣ

Οι αναμονές δηλαδή πόσο διάστημα πρέπει να περιμένω για να καλυφτούν κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις επηρεάζουν και το κόστος του συμβολαίου. Όσο μεγαλύτερες οι αναμονές τόσο μικρότερο το κόστος ασφάλισης.

Ασφάλιση υγείας και τιμές;

Μερικά παραδείγματα τιμών ή κόστους για προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας δίχως να αναφέρουμε τα ονόματα των ασφαλιστικών εταιριών.

  1. Παιδί 3 ετών για ασφάλιση υγείας παιδιού σε συγκεκριμένες κλινικές (πχ Μητέρα ή Διαβαλκανικό ) που περιλαμβάνει κάλυψη όλων των εξόδων νοσηλείας σε Β κλίνο, κάλυψη εξόδων στα εξωτερικά ιατρεία – επείγων περιστατικά, κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων με μικρή συμμετοχή, προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις κοστίζει ~220€/έτος.
  2. Ενήλικας 30 ετών που θέλει ίδιο με το παραπάνω πρόγραμμα το κόστος είναι ~420€/έτος. 
  3. Ενήλικας 37 ετών που επιθυμεί πλήρες νοσοκομειακό πρόγραμμα έως 1.500.000€, με 100% κάλυψη σε όλο τον κόσμο, υψηλό πίνακα αμοιβών ιατρών, κάλυψη συγγενών παθήσεων και αποφάσισε πως μπορεί να καλύψει τα πρώτα 1500€ της νοσηλείας του θα πληρώσει ~420€/έτος.

Υπάρχουν πολλοί ακόμα παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος μιας ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, αναλύοντας τις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμβόλαιο το οποίο θα ταιριάζει με τον τρόπο ζωής μας και με τις πραγματικές ανάγκες του αλλά και θα μπορεί να το υποστηρίξει για τα επόμενα χρόνια.