Ποσό κοστίζει η ασφάλιση υγείας;

Είναι μια από τις πιο πρώτες ερωτήσεις πριν ακόμα ο ενδιαφερόμενος καταλάβει τι αγοράζει και πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια υγείας στις μέρες μας. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός συμβολαίου και μπορούν να διαμορφώσουν ένα συμβόλαιο στα μέτρα μας. Πολλοί ξαφνιάζονται όταν ακούν πως με μόνο 18 ευρώ/ μήνα μπορούν να εξασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη ασφάλεια υγείας παιδιού που θα τους απαλλάξει απο τις ελλείψεις και ταλαιπωρίες του δημοσίου τομέα.

Για να δούμε όμως ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την τελική τιμή ενός συμβολαίου υγείας:

1) ΗΛΙΚΙΑ
Ένας από τους βασικούς παράγοντες της τιμολόγησης ενός νοσοκομειακού προγράμματος είναι η ηλικία και αυτό γιατί καθώς μεγαλώνουμε μεγαλώνει και ο κίνδυνος που αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρία με αποτέλεσμα να μεγαλώνει και το κόστος ασφάλισης.

2) ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Τα όρια κάλυψης αφορούν το μέγιστο ποσό για το οποίο θα μας αποζημιώση η ασφαλιστική εταιρία. Μπορεί να συναντήσουμε για παράδειγμα μέχρι 50.000€ ανά γεγονός ή μέχρι 1.500.000€ ανά έτος.

Επίσης κάτι που μπορεί να συναντήσουμε είναι τα υπο-όρια κάλυψης πχ σε δωμάτιο μέχρι 300€.

3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Υπάρχουν πλήρη προγράμματα υγείας που καλύπτουν 100% σε όλο τον κόσμο, άλλα καλύπτουν 70% στο εξωτερικό και άλλα που καλύπτουν μόνο Ελλάδα ή και οικονομικά προγράμματα υγείας που καλύπτουν μόνο σε ορισμένες κλινικές. Κατά κανόνα τα νοσοκομειακά που καλύπτουν μεγαλύτερο ποσοστό σε Αμερική είναι ακριβότερα.

4) ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ
Τα περισσότερα νοσοκομειακά προγράμματα μας δίνουν την δυνατότητα να επιλέξουμε κάποιο εκπιπτόμενο ποσό, δηλαδή το ποσό με το οποίο θα συμμετέχουμε στα έξοδα νοσηλείας αυτό μπορεί να είναι τα πρώτα 500, 1500 ευρώ κλπ . Επίσης μπορεί να έχουμε και ποσοστό συμμετοχής για παράδειγμα 20% στα αναγνωρισμένα έξοδα

Όσο μεγαλύτερο το εκπιπτόμενο τόσο μικρότερο το κόστος.

5) UNDERWRITING
Κάθε αίτηση ασφάλισης υγείας περιέχει και ερωτηματολόγιο σχετικά με την κατάσταση του ασφαλιζόμενου (ύψος, βάρος, αλκοόλ, κάπνισμα κλπ) και του ιατρικού του ιστορικού για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος τον οποίο θα αναλάβει η ασφαλιστική εταιρεία. Ένα άτομο με μεγάλο δείκτη μάζας σώματος πιθανώς να έχει και επασφάλιστρο στο συμβόλαιο του.

6) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Συμβόλαια με περισσότερες εξαιρέσεις είναι λογικό να έχουν και μικρότερο κόστος καθώς μειώνετε και ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι εταιρείες. Μια απο τις πίο συχνές εξαιρέσης είναι αυτη των συγγενών παθήσεων.

 

Ασφάλιση υγείας και τιμές;

Μερικά παραδείγματα τιμών ή κόστους για προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας δίχως να αναφέρουμε τα όνοματα των ασφαλιστικών εταιριών.

  1. Παιδί 3 ετών για ασφάλιση υγείας παιδιού σε συγκριμένες κλινικές (πχ Διαβαλκανικό) που περιλαμβάνει κάλυψη όλων των εξόδων νοσηλείας σε Β κλίνο, κάλύψη εξόδων στα εξωτερικά ιατρεία – επείγων περιστατικά, κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων με μικρή συμμετοχή, προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις κοστίζει ~220€/έτος.
  2. Ενηλικάς 30 ετών που θέλει ίδιο με το παραπάνω πρόγραμμα το κόστος είναι ~420€/έτος. 
  3. Ενήλικας 37 ετών που επιθυμεί πλήρες νοσοκομειακό πρόγραμμα έως 1.500.000€, με 100% κάλυψη σε όλο τον κόσμο, υψηλό πίνακα αμοιβών ιατρών, κάλυψη συγγενών παθήσεων και αποφάσισε πως μπορεί να καλύψει τα πρώτα 1500€ της νοσηλείας του θα πληρώσει ~420€/έτος.

Υπάρχουν πολλοί ακόμα παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος μιας ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, αναλύοντας τις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμβόλαιο το οποίο θα ταιριάζει με τον τρόπο ζωής μας και με τις πραγματικές ανάγκες του αλλά και θα μπορεί να το υποστηρίξει για τα επόμενα χρόνια.