Τα εξω-νοσοκομειακά προγράμματα ασφάλισης υγείας μας εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη σε Ιδιωτικές κλινικές ή σε Ομιλούς Διαγνωστικών Κέντρων. Καλύπτουν δηλαδή τα εξοδά πρίν την είσοδο και νοσηλεία στο νοσοκομείο, όπως η επίσκεψη σε κάποιον ιατρό, τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις για την πρόληψη της υγείας μας, ετήσιο check up κλπ.

Βασικές Kαλύψεις ενός συμβολαίου πρωτοβάθμιας περίθαλψης

  • Ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού
  • Ιατρικές επισκέψεις σε ευφημερεύοντες ιατρούς σε εξωτερικά ιατρεία κλινικών
  • Διαγνωστικές εξετάσεις απο 700-10000 ευρώ/ετησίος όπως αξονικές, μαγνητικές, αναλύσεις αίματος ούρων κλπ
  • Ετήσιο Check-up
  • Άμεση εξόφληση στα διαγνωστικά κέντρα
  • Κάλυψη φυσιοθεραπείας
  • Οδοντοτριατική κάλυψη
  • Προγεννητικό έλεγχο

Το κόστος για κάποιο εξωνοσοκομεικό πρόγραμμα κυμαίνεται απο 70 εώς 200 ευρώ ανα έτος. Διαμορφώνεται ανάλογα με τις παροχές και την πιθανή συμμετοχή του πελάτη. Οι περισσότερες εταιρίες σε περίπτωση οικογενιακής ασφάλισης προσφέρουν ιδιαίτερες εκπτώσεις.

Κατα κανόνα το κόστος είναι ανεξάρτητο απο την ηλικία του ασφαλίζομενου και δέν υπάρχει ετήσια αναπροσαρμογή. Επίσης κατά την αίτηση ασφάλισης δεν λαμβάνεται υπόψη το ιατρικό ιστορίκο.

 

Η επιλογή εξωνοσοκομειακού προγράμματος είναι πολύ πιο εύκολη σε σχέση με κάποιο νοσοκομειακό πρόγραμμα. Σε συνεργασία με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες, μελετάμε και σας προτείνουμε συμβόλαια πρωτοβάθμιας περίθαλψης με την καλύτερη σχέση κόστους – παροχών.